Översättningsbyrå Stockholm

Vi hjälper ditt företag att nå ut på den internationella marknaden

Välkommen till Avison Communication! Vi är en översättningsbyrå i Stockholm som kan hjälpa ditt företag att nå ut på den internationella marknaden.

Sedan Avison bildades har företaget snabbt utvecklats till en proffsig, flexibel och modern översättningsbyrå. Vi erbjuder ett flertal tjänster som kan få ut företagets budskap utanför landets gränser: översättning och lokalisering, tolkning, korrekturläsning, språkutbildning, redigering/copywriting och textning/voice over till film och video. 

Vi riktar oss till uteslutande till företag – såväl multinationella koncerner som mindre lokala affärsverksamheter. Vi har under åren utfört uppdrag åt många stora och etablerade företag på internationell nivå. Här kan du läsa mer om några av de företag som vi har gjort översättningsjobb åt.

En översättningsbyrå i Stockholm med fokus på kommunikation

Språk handlar om kommunikation och för att nå fram internationellt krävs mer än bara ord. Vi kan hjälpa ditt företag med översättningar och tolkningar, men också att lära känna olika länders specifika kulturer och anpassa språket därefter. Det finns många exempel på företag som har gjort enkla, raka översättningar som inte har anpassats till den lokala språkkulturen och därför har mottagits på fel sätt. En text som kan verka helt korrekt på svenska får en helt annan ton eller innebörd på det nya språket. I bästa fall så kan det ge en komisk effekt, i värsta fall kan det leda till missförstånd som skadar förtroendet och gör att ett samarbete går i stöpet. Anlitar ditt företag oss på Avison som översättningsbyrå i Stockholm så kan vi hjälpa dig att undvika den typen av språkliga fallgropar.

Våra översättare har alltid målspråket som modersmål

Avison Communication använder sig enbart av översättare som har målspråket som modersmål och har en naturlig koppling till den lokala kulturen. Vi vet att målet med en översättning är att nå fram med ett budskap till den slutgiltiga läsaren. Ett språk utvecklas hela tiden. Vi hänger med i utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade. Språk är en vital del av kulturen i alla länder och de rätta språkliga kunskaperna gör att man kan kommunicera ut sitt budskap över världen på ett begripligt, personligt och säljande vis.

Vi ser dessutom till att hämta våra översättare från olika områden för att kunna ta många olika former av uppdrag. Vissa har erfarenhet som copywriters, andra som språklärare. Detta gör att vi blir flexibla och klarar det mesta.

Vi kan dessutom erbjuda skräddarsydda språkkurser som kan möta ditt företags speciella behov. Övningarna är anpassade till målgruppen. Kurserna kan vi hålla online, i en passande undervisningslokal eller per korrespondens. Vi är alltid flexibla och kan lägga upp kursplanen på ett sätt som passar just ditt företags specifika behov.

Omfattande databas med kompetenta frilansare

Avison är en översättningsbyrå som genom åren byggt upp en mycket omfattande databas med frilansare med breda kompetenser: översättare, tolkar, språkutbildare och andra experter på språk. Banden till dessa mycket kvalificerade personer runt om i världen är en stor nyckel till vår framgångsrika verksamhet. I detta nätverk finns översättare och språkexperter med kompetens inom över 50 olika språk. Vi täcker in de nordiska språken, alla europeiska språk samt de större språken i Asien och Mellanöstern. Vi ordnar kontakterna med experter på alla dessa olika språk, vi arbetar samordnat som en byrå och organiserar dina översättningsprojekt på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Vi håller alltid avtalade tider

Har ditt företag ett brådskande projekt som behöver bli klart snabbt? Anlita då oss på Avison som din översättningsbyrå i Stockholm – vi håller alltid våra leveranstider.

Siktar du på att etablera ditt företag utomlands eller behöver du hjälp med en internationell affärsöverenskommelse? Välkommen till Avison Communication – vi kan bli just ditt företags professionella översättningsbyrå i Stockholm!

Våra tolkar och översättare arbetar med över 50 olika språk!