Översättningsbyrå Stockholm

Översättningsbyrå

Vi utför många olika kommunikationstjänster

Vi är en översättningsbyrå som erbjuder en mängd olika tjänster inom kommunikation.

Översättning och lokalisering

Vi kan hjälpa ditt företag och dess produkter att synas på den internationella marknaden. Här är några av de tjänster som vi erbjuder inom översättning och lokalisering.

  • Appöversättning. Vi kan hjälpa dig att lokalisera din app till över 50 olika språk. Ett effektivt sätt att nå en global publik.
  • Översättning av hemsidor. Vi översätter och lokaliserar alla former av webbsidor, stora som små. Alla våra webböversättningar inkluderar korrektur och redigering av en utomstående översättare (per språk). Administrativ avgift kan tillkomma om projektet berör fler än ett språk. En översättning och lokalisering av en webbsida är ett utmärkt sätt att nå fram till utländska kunder. 
  • Dokumentöversättning. Vi översätter och lokaliserar dokument till över 50 olika språk. Avtal, rapporter, pressmeddelanden, hemsidor samt privata dokument som certifikat och ID-handlingar. Vi tar betalt per ord och levererar snabbt.

Tolkning

Att arbeta som tolk kräver både utbildning och stor erfarenhet. På vår byrå arbetar vi främst med dessa former av tolkning:

  • Konsekutivtolkning. Denna form av tolkning innebär att talaren först lyssnar på talaren, antecknar om det behövs och sedan tolkar till modersmålet vid ett uppehåll. Konsekutivtolkning används vid bland annat affärsmöten och konferenser.
  • Simultantolkning. Denna tolkningsform kräver stor koncentrationsförmåga, då tolkningen sker nästan samtidigt som orden uttalas på originalspråket. Oftast används en ljudanläggning där tolken talar i en mikrofon och åhörarna lyssnar med hörlurar, men en tolk kan även i vissa fall viska en specifik person i örat. Eftersom detta är en mycket krävande form av tolkning så måste man anlita två tolkar som avlöser varandra varje halvtimme.

 

Språkkurser

Vi erbjuder även skräddarsydda språkkurser på ett flertal språk. Vi kan lägga upp flexibla scheman och du kan plugga både i Sverige och utomlands.

Våra språkkurser riktar sig mot affärsutövare med verksamhet i andra länder. Att kunna kommunicera med kunder, affärspartners och investerare i andra länder är då mycket centralt. Den som kan kommunicera på motpartens språk har alltid en fördel i affärer. Vi kan hjälpa dig som behöver förbättra din kommunikation på något eller några språk. Våra språkkurser kan både vara grundläggande och mer specifika.

Korrekturläsning, redigering och copy

Vi kan hjälpa ditt företag att granska och finjustera dokument, oavsett originalspråk. Vi kan korrekturläsa, redigera och se till att texten är perfekt på originalspråket innan den eventuellt ska översättas. Det första du bör göra om du vill att din text ska vara mer effektiv är att se till att den inte innehåller några pinsamma stavfel eller språkliga missar. För redigering och korrekturläsning tar vi betalt per timme.

Copywriting och transcreation 

Vill du förbättra ett utkast eller skapa en ny, mer säljande text? Våra copywriters har många skilda erfarenheter och kan hjälpa dig att formulera din webbsida, broschyr eller produktbeskrivning så att den passar din målgrupp. Denna tjänst är perfekt för material inom marknadsföring och reklam.

Transcreation innebär att vi anpassar textens innehåll från ett språk till ett annat, med extra fokus på målspråkets kulturella aspekter. Man kan säga att det handlar om att skapa copy på målspråket. Vi arbetar här tillsammans med kunden för att anpassa det till målgruppen och skapa någonting nytt. Budskapet kommer att var detsamma, men anpassat till läsarens kultur. Marknadsföringskampanjer bär alltid anpassas noggrant för nya språk och kulturer.

Film, undertextning och speakerröst

  • Undertextning. Det blir allt vanligare att företag marknadsför sig med videor och kortfilmer på sina hemsidor. Arbetar ditt företag på den internationella marknaden så bör filmen vara begriplig även på andra språk. Korrekt översatta undertexter är det bästa sättet att göra detta. Vi kan översätta filmens manus till vilket som helst av våra 50 språk och koda undertexten till filmen.
  • Kommunicera med film på internet. Kommunicera med film på internet. I samarbete med Högberg Media Production kan vi hjälpa ditt företag att planera, producera och förmedla ert budskap i en film på det språk ni har valt. Filmen kan sedan publiceras på er webbsida och på sociala medier. På det sättet kan även internationella kunder nås av ditt företags budskap.

Välkomna - vi kan bli din kompetenta och kompletta översättningsbyrå. 

Våra tolkar och översättare arbetar med över 50 olika språk!