Översättningsbyrå Stockholm

Din väg till global kommunikation | 08-796 49 65

Översättningsbyrå

Vi utför många olika kommunikationstjänster

Vi är en översättningsbyrå som erbjuder en mängd olika tjänster inom kommunikation, bland annat dessa:

  • Översättning av dokument
  • Översättnings- och lokaliseringstjänster
  • Flerspråkig korrekturläsning
  • Flerspråkig transkribering och transkreation
  • Undertextning, voiceover och mediaöversättning
  • Copyöversättning
  • Copywriting
  • Auktoriserad översättning 


Nedan går vi in närmare hur vi arbetar med olika typer av översättningar. 

Översättning och lokalisering

Översättning reflekterar ursprungstexten mer direkt och används oftast till fakta-, juridiska- och lite torrare texter. Där man inte har så stor frihet att ”tweeka” texten.

Lokalisering sträcker sig bortom en vanlig översättning av ditt material. Lokalisering innebär att din produkt eller tjänst omsorgsfullt anpassas efter de specifika språkliga, kulturella och sociala förhållanden som råder i den aktuella regionen. Lokalisering baseras på en rad faktorer och är vanligast vid översättning av marknadsföringsmaterial.

Copyöversättning/lokalisering är ett vassare verktyg som används för marknadsförings- och PR-texter med andra ord texter som ska sälja något. Texten vässas lite extra för att verkligen få fram den ultimata tone of voice som ursprungstexten förmedlar. Extra vikt läggs på frasering och check mot corporate style guides, lite mer tanke och kunskap om produkten och den lokala marknaden. Görs av en copywriter som också är översättare.

Transkreation fokuserar främst på att anpassa ditt företags reklambudskap till den specifika marknad du riktar dig till. Här räcker det inte med en traditionell översättning. Denna tjänst innebär ofta att översättaren helt återskapar eller transkreerar materialet med hänsyn till målmarknadens sociala sedvänjor och språkstandard och de lokala konsumenternas tankesätt och beteendemönster.

Auktoriserad översättning kallas även officiell översättning och är en översättningstjänst för officiella eller juridiskt bindande dokument. En auktoriserad översättning levereras stämplad med en auktoriserad översättares personliga stämpel och med originaltexten vidhäftad som bekräftelse på att översättningen är korrekt och motsvarar det ursprungliga dokumentet.

Om du är osäker på vilken tjänst som är rätt för dig är du alltid välkommen att kontakta vårt översättningskontor i Stockholm. Våra erfarna projektledare och lingvister hjälper dig gärna att hitta bästa möjliga lösning och anpassar uppdraget omsorgsfullt efter just dina krav.

 

Välkomna - vi kan bli din kompetenta och kompletta översättningsbyrå. 

En mångsidig översättningsbyrå i Stockholm