Översättningsbyrå Stockholm

Översättare med målspråket som modersmål | 08-796 49 65

Vi kan hjälpa ditt företag
med översättning

Vi hjälper ditt företag att nå ut på den internationella marknaden

Välkommen! Vi är en översättningsbyrå i Stockholm som kan hjälpa ditt företag att nå ut på den internationella marknaden. Med oss som din översättningsbyrå får du:

• Korta leveranstider
• Konkurrenskraftiga priser
• Alltid leverans enligt överenskommen tidsplan
• Översättare med målspråket som modersmål
• Dedikerad kundansvarig
• Lokalisering och kulturell anpassning
• Mångårig erfarenhet i översättningsbranschen
• Expertöversättningar för företag och branscher

Sedan företaget bildades har företaget snabbt utvecklats till en proffsig, flexibel och modern översättningsbyrå. Vi erbjuder ett flertal tjänster som kan få ut företagets budskap utanför landets gränser: översättning och lokalisering, korrekturläsning, redigering/copywriting och textning/voice over till film och video, mm. 

Vi riktar oss främst till företag – såväl multinationella koncerner som mindre lokala affärsverksamheter. Vi har under åren utfört uppdrag åt många stora och etablerade företag på internationell nivå. 

En översättningsbyrå i Stockholm med fokus på kommunikation

Språk handlar om kommunikation och för att nå fram i andra länder med ett annat språk, kultur och mentalitet, krävs mer än bara ord. Vi kan hjälpa ditt företag med översättningar och tolkningar. Det gör vi genom att lära känna andra länders kulturer och anpassar språket därefter. Det finns exempel på företag som har gjort direkta, men helt felaktiga översättningar som tyvärr  inte har anpassats till den lokala språkkulturen och har därför mottagits på fel sätt. En text som kan verka helt korrekt på svenska kan få en helt annan ton och innebörd på det andra språket. I bästa fall ger det en komisk effekt, i värsta fall leder det till missförstånd och skadar förtroendet för företaget och gör att ett samarbetet inte blir av – eller går i stöpet. Anlitar du och ditt företag oss som er översättningsbyrå i Stockholm, kan vi hjälpa ert företag att undvika den typen av felaktiga översättningar och skador.

Våra översättare har alltid målspråket som modersmål

Vi använder oss enbart av översättare som har det språk som texten ska översättas till, som sitt modersmål. De har då en kunskap om kulturen där språket talas. Målet med en översättning är att nå fram med ett budskap och kommunikation till läsaren. Ett språk utvecklas hela tiden och vi ser till att hänga med i den utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade. Språk är en vital del av kulturen i alla länder och de rätta språkkunskaperna gör att man kan kommunicera sitt budskap på ett begripligt, personligt och säljande sätt.

Vi ser till att våra översättare från olika länder kan översätta – både till och från svenska – och kan därför ta olika former av uppdrag. Vissa har erfarenhet som copywriters, andra som språklärare. Vi som företag är flexibla och klarar det mesta.

Vi kan dessutom erbjuda skräddarsydda språkkurser som kan möta ditt företags behov. Övningarna är anpassade till dem som ska lära sig språket. Kurserna kan vi hålla online, i en undervisningslokal eller per korrespondens. Vi är på det sättet flexibla och kan lägga upp kursplanen så att den passar just ditt företags behov.

Omfattande databas med kompetenta frilansare

Vi är en översättningsbyrå som genom åren byggt upp en mycket omfattande databas med frilansare med breda kompetenser: översättare, tolkar, språkutbildare och andra experter på språk. Att våra översättare är mycket kvalificerade personer och har god kännedom om länderna och språken, runt om i världen, är en viktig nyckel till vår framgångsrika verksamhet. I det nätverket finns översättare och språkexperter med kompetens i mer än 50 olika språk. Vi täcker in de nordiska språken, alla europeiska språk samt de större språken i Asien och Mellanöstern. Vi ordnar kontakter med experter i alla dessa olika språk, vi arbetar samordnat som översättningsbyrå och organiserar dina översättningsprojekt på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Vi håller alltid avtalade tider

Har ditt företag ett brådskande projekt som behöver bli klart snabbt? Anlita då oss som din översättningsbyrå i Stockholm – vi håller alltid våra leveranstider.

Siktar du på att etablera ditt företag utomlands eller behöver du hjälp med en internationell affärsöverenskommelse? Välkommen – vi kan bli just ditt företags professionella översättningsbyrå i Stockholm!

Våra tolkar och översättare arbetar med över 50 olika språk!