Översättningsbyrå Stockholm

Din väg till global kommunikation | 08-796 49 65

Vi kan hjälpa ditt företag
med översättning

En professionell, flexibel och modern översättningsbyrå

Välkommen! Vi är en översättningsbyrå i Stockholm som kan hjälpa ditt företag att få ut ert budskap över världen. Med oss som din översättningsbyrå får du:

• Korta leveranstider
• Konkurrenskraftiga priser
• Alltid leverans enligt överenskommen tidsplan
• Dedikerad kundansvarig
• Lokalisering och kulturell anpassning
• Mångårig erfarenhet i översättningsbranschen
• Expertöversättningar för företag och branscher
• Kvalitetssäkring av AI-texter/översättningar

Sedan företaget bildades har företaget snabbt utvecklats till en proffsig, flexibel och modern översättningsbyrå. Vi erbjuder ett flertal tjänster som kan få ut företagets budskap utanför landets gränser: översättning och lokalisering, korrekturläsning, redigering/copywriting och textning/voice over till film och video, mm. 

Vi riktar oss främst till företag – såväl multinationella koncerner som mindre lokala affärsverksamheter. Vi har under åren utfört uppdrag åt många stora och etablerade företag på internationell nivå. 

Vi arbetar med översättningsminnen och termdatabaser som är kundspecifika, vilket innebär bättre kontinuitet och kvalitet i våra översättningar.

Detta kan dessutom innebära snabbare leverans och lägre pris.

Översättningsbyrå Stockholm

En översättningsbyrå i Stockholm med fokus på kommunikation

Språk handlar om kommunikation och att nå ut till andra människor. I en internationell kontext behövs inte sällan hjälp på traven. Vi kan hjälpa ditt företag med översättningar och tolkningar, vilket vi gör dels genom djupa kunskaper om de språk vi översätter från och till, men också genom kännedom om de kulturer som språken hör ihop med. Det finns exempel på företag som har gjort direkta, men helt felaktiga översättningar som tyvärr inte har anpassats till den lokala språkkulturen och därför har mottagits på fel sätt.

En text som kan verka helt korrekt på svenska kan få en helt annan ton och innebörd på det andra språket. I bästa fall ger det en komisk effekt, i värsta fall leder det till missförstånd och skadar förtroendet för företaget och gör att ett samarbetet inte blir av – eller går i stöpet. Anlitar du och ditt företag oss som er översättningsbyrå i Stockholm, kan vi hjälpa er att undvika den typen av felaktiga översättningar och de skador de medför.

Nå fram med ditt budskap

Målet med en översättning är att nå fram med ett budskap och kommunikation till läsaren. Ett språk utvecklas hela tiden och vi ser till att hänga med i den utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade. Språk är en vital del av kulturen i alla länder och de rätta språkkunskaperna gör att man kan kommunicera sitt budskap på ett begripligt, personligt och säljande sätt.

Vi ser till att våra översättare från olika länder kan översätta – både till och från svenska – och kan därför ta olika former av uppdrag. Vissa har erfarenhet som copywriters, andra som språklärare. Vi som företag är flexibla och klarar det mesta.

Att våra översättare är mycket kvalificerade personer och har god kännedom om länderna och språken, runt om i världen, är en viktig nyckel till vår framgångsrika verksamhet. I det nätverket finns översättare och språkexperter med kompetens i ett stort antal språk. Vi ordnar kontakter med experter i alla dessa olika språk, vi arbetar samordnat som översättningsbyrå och organiserar dina översättningsprojekt på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.

Vi håller alltid avtalade tider

Har ditt företag ett brådskande projekt som behöver bli klart snabbt? Anlita då oss som din översättningsbyrå i Stockholm – vi håller alltid våra leveranstider.

Siktar du på att etablera ditt företag utomlands eller behöver du hjälp med en internationell affärsöverenskommelse? Välkommen – vi kan bli just ditt företags professionella översättningsbyrå i Stockholm!

Översättningsbyrå – några användbara tips

Träffsäkra och välformulerade översättningar lönar sig, oavsett vilken bransch det handlar om. Ett bra språk stärker företagets varumärke samtidigt som ett illa skrivet och svårläst språk sänker det. När du anlitar oss får du ett helhetspaket med projektledning, översättning och en noggrann granskning av språket.

Det är mycket fördelaktigt att ha manus helt klart innan du skickar det till oss för översättning. På det sättet blir arbetet genomfört på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Ändringar som görs i efterhand innebär mer administration och fler kontakter med översättaren. Detta ökar risken för att det ska uppstå fel på vägen.

Vi granskar alla texter noggrant

När vi översätter en text så granskas texten alltid av en annan översättare – en viktig kvalitetssäkring. På det sättet kan vi försäkra oss om att det inte smyger sig in några stavfel eller korrekturfel i texten. Att säkra kvaliteten på texten är mycket viktigt när du anlitar en översättningsbyrå.

En annan viktig aspekt när en översättning ska utföras är feedback. Som seriös byrå uppskattar vi alltid dina synpunkter på vårt arbete. Det är bra att du återkommer snarast möjligt med dina påpekanden, då översättaren fortfarande har texten färskt i minnet. Vi kommer inte att sluta arbeta med texten förrän du som kund är nöjd till hundra procent.

Se till att avsätta tillräckligt med tid

Tiden är också en viktig aspekt om man vill få till en bra översättning av en text. Därför rekommenderar vi alltid att våra kunder öronmärker ordentligt med tid för ett projekt. Det ger översättaren en ordentlig chans att sätta sig in i textens innehåll, göran den research som behövs och läsa relevant researchmaterial. Om det handlar om regelbundna översättningar av kundtidningar, nyhetsbrev eller liknande så är det bra att anlita samma översättare varje gång. På det sättet skapar man språklig kontinuitet och arbetet blir enkelt att planera i god tid.

Professionell översättning från Stockholm till världen